Engelli öğretmen ataması için başvurular başlıyor

Engelli öğretmen alımı başvuruları 13 Haziran’da başlıyor, 20 Haziran’a kadar devam edecek. MEB’in açıklamasına göre, 2016 yılında ve 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacak. Atamalar 22 Haziran’da.

Engelli öğretmen alımı başvuruları 13 Haziran’da başlıyor, 20 Haziran’a kadar devam edecek. Atamalar ise 22 Haziran’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında ve 2018 yılı nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alınacak.

İNTERNETTEN BAŞVURU
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tradreslerinde yer alan ‘Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak yapabilecek. Başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattırmaları gerekecek. Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı ya da 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek. Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgelerle öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak ataması yapılanların, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Atamalar, adayların tercih ettikleri illere verilen kontenjan kadar EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek.

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Adaylarda genel şartların dışında aranacak özel şartlar şöyle:
“Türk vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak); lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak; Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak; yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak; 2016 yılı veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmış olmak; devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak; öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak; sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarihle başvurunun son günü itibarıyla üç yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak.”

 

Kaynak: Hürriyet

MEB 500 engelli öğretmen alacak

MEB, EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu.

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), 2016 ve bu yıl 22 Nisan’da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağı duyuruldu.

EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağına ilişkin duyuru, MEB’in internet sitesinde yer aldı.

Adaylar, “http://mebbis.meb.gov.tr” veya “http://ikgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016’da veya 2018’deki EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.

Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak ataması yapılanlar göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek.

İl ve alan bazlı kontenjanların ilanı 14 Haziran’da, başvuruların alınması ve onaylanması 18-22 Haziran’da, atamaların yapılması ise 27 Haziran’da olacak.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

Kaynak: Anadolu Ajansı

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği İle Yurtlara Taşıma ve İletme Sistemleri Bulunması Şart Getirildi

 

6 Mayıs 2017 tarihi itibari ile “Özürlü Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlandı ve yönetmeliğe engelli erişilebilirliğini sağlamak için “taşıma ve iletme sistemleri bulunması şartı” eklendi.

Merdiven yapısına göre düz ve dönerli merdivenlerde hareket imkanı sunan KSP Sherpa ve Yack İletim ve Taşım Sistemleri son derece güvenli, ekonomik ve pratik bir cihazdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı için engelli erişilebilirliğini sağlayan ve en ideal çözüm sunan KSP MERDİVEN ÇIKMA APARATLARI ile denetim süreçlerini sorunsuz geçirmeniz sağlanır.

Resmi Gazete Tarihi: 06 Mayıs 2017

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Kurum Binaları

Madde 9

(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

19.11.2015 Özel Öğretim Kurumları Yönergesi Kapsamında Engelli Yönetmeliğine Göre Ürünlerimiz Bakanlık Onaylıdır

 

Merdiven Taşıma ve İletim Sistemi; engelli merdiven çıkma sistemi; engelli taşıma aparatı; engelli merdiven tırmanıcı; engelli merdiven asansörü; engelli merdiven rampası; engelli yönetmeliği merdiven erişim cihazı; engelli merdiven çıkma cihazı; ekonomik engelli merdiven çıkma aparatı gibi isimleri olan Özel Öğretim Kurumları Yönergesine göre alımı gerçekleşen bu cihazların; Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni açılan ve dönüşüm geçiren kurumların ruhsat süreçleri için TÜRKİYE’NİN SORUNSUZ ONAY ALAN ve ENÇOK SATILAN ENGELLİ MERDİVEN TAŞIMA VE İLETİM SİSTEMLERİDİR.

Ürünlerin “çok çeşitli modellerde” her kurumun merdiven yapısına göre farklı olması da tercih edilmesini güçlendirirken, ekonomik fiyatları ile bu süreçte alım yapacak kurumlara fayda sağlamaktayız.

Merdiven yapısını öğrenip doğru bilgilendirilen kurumlarımıza, ürünlerini hiç bekletmeden aynı gün anlaşmalı kargomuz ile orijinal kutusunda kullanıma hazır halde “ücretsiz” olarak göndermekteyiz.

Kurumlarımıza; anlaşmalı bankalarımıza nakit veya kredi kartı ile taksitli ödeme imkânı sunmaktayız.

Tüm kurumlarımıza Ruhsat süreci içerisinde ürünümüzden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde de “koşulsuz –şartsız iade taahhüdü” verilmektedir.

Önemli Bilgi;

Özel Öğretim Kurumları bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kurumun yeni açılış veya dönüşüm süreci içerisinde Engelli Yönetmeliği gereği 1 adet Engelli Merdiven Taşıma ve İletim Cihazı/Sistemi bulundurmak zorundadır. Bu ürün, yalnızca bir kurumun üzerinde(Faturasında Cihaz Seri Numarası yazılı olacak) demirbaşı olarak görünebilir. Çünkü bir cihaz, sadece tek bir kurum ile eşleşebilir. Bu durumda şube veya başka bir işletme olan her kurumun yeni bir cihaz alımı yapması zorunludur.

Ayrıntılı Bilgi ve Siparişleriniz için;

Türkiye Satış ve Teknik Servis Tek Yetkili Distribütör:

Yetkili Tıbbi Cihaz Satış Merkezi/Ra-Me Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon Ürünleri Ltd.Şti

Tel:0232 421 7263 / 0232 4219115