#Kulaclarserebralpalsiicin

Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcuları, 17. Dünya Master Yüzme Şampiyonası’nda Serebral Palsi’li çocuklara farkındalığı artırmak için yüzüyor

07-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilecek olan yüzme yarışmasına katılan sporcularımıza başarılar diliyor; gösterdikleri duyarlılık adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

RAME ailesi olarak, Serebral Palsi’li çocuklarımıza verilen her türlü desteğin yanında olmaya devam edeceğiz.

Rame, İzmir Engelli Erişebilirlik Panelideydi!

Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “İzmir Erişilebilirlik Paneli”, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Politikalar İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi yetkililerinin konuşmaları ve Rame’nin de katılımları ile gerçekleşti.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında “ENGELLİ DOSTU BELEDİYE” seçilmesi ve Kırmızı Bayraklı birçok alana sahip olması dikkat çekerken, yapılacak birçok uygulama ile Engelliler İçin birçok Farkındalık Projeleri dikkat çekiciydi.

İzmir Vali Vekili, sorunlu bölgelerde parasal kaynağın giderilmesi ile birçok projenin hayata geçirilebilmesinin de mümkün olacağını vurguladı. Ra-me yetkililerinin ve panel katılımcılarının soru-cevapları ile devam eden oturumlar, Erişilebilirlik Mevzuatlarının ayrıntılarının aktarımı ile son buldu.

KIRMIZI BAYRAK NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesince 30 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında “ENGELSİZMİR 2013” temalı uluslararası katılımlı bir kongre düzenlenmiştir. Bir dizi etkinlikle donatılacak olan bu sürecin önemli çalışmalarından biri de engellilerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarına “Kırmızı Bayrak” verilmesi çalışmasıdır. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile engellilerin erişimine uygun mekânların sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Yapılacak düzenlemelerle hangi koşullarda “Kırmızı Bayrak” verileceğinin kriterlerinin belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda başvuru kabul koşulları ile kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu oluşturulmuş, bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” de 8 Nisan 2013 tarihinde 571 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

“KIRMIZI BAYRAK” NASIL ALINIR?

“Kırmızı Bayrak” almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvuru yapılır.

Kırmızı Bayrak Komisyonu, tespit yapmak üzere Denetleme Komitesi’ni komisyon üyeleri arasından belirler.

Denetleme Komitesi, hazırlanan tespit formları ile birlikte “Kırmızı Bayrak” almak isteyen kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarını yerinde denetler.

Denetleme Komitesi raporunu Kırmızı Bayrak Komisyonuna sunar.

Komisyon; tespit formunda aranan erişilebilirlik özeliklerinin niteliğine ve sayısına göre talebi yapan Kuruma “Kırmızı Bayrak” verilip verilmeyeceğine karar verir.

Olumlu verilen karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayından sonra kesinleşir ve ilgili kuruma “Kırmızı Bayrak” verilir.

“KIRMIZI BAYRAK” TA YER ALAN YILDIZLAR NEYİ TEMSİL EDER?

(1) yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 60’ını sağlamış,

(2) yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 75’ini sağlamış,

(3) yıldız ise erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az % 90’ını sağlamış olan kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlara ve ulaşım araçlarına verilen “Kırmızı Bayrak”ı temsil eder.

Rame 7 Yaşında!

Tam 7 yıldır, ihtiyaç sahibi tüm hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için “Hareket Özgürlüğü” üretiyoruz.

Engelli dostlarımızın ve ailelerinin çok daha mutlu ve konforlu bir dünyada yaşamaları için çalışıyoruz. RAME Ailesi olarak, ilk günden bu yana yanımızda olan tüm dostlarımıza, paydaşlarımıza ve çözüm ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şey sizlerin varlığıyla daha güzel ve anlamlı. Yeni yaşlarda ve mutlu yarınlarda birlikte olma dileklerimizle.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği İle Yurtlara Taşıma ve İletme Sistemleri Bulunması Şart Getirildi

 

6 Mayıs 2017 tarihi itibari ile “Özürlü Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlandı ve yönetmeliğe engelli erişilebilirliğini sağlamak için “taşıma ve iletme sistemleri bulunması şartı” eklendi.

Merdiven yapısına göre düz ve dönerli merdivenlerde hareket imkanı sunan KSP Sherpa ve Yack İletim ve Taşım Sistemleri son derece güvenli, ekonomik ve pratik bir cihazdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı için engelli erişilebilirliğini sağlayan ve en ideal çözüm sunan KSP MERDİVEN ÇIKMA APARATLARI ile denetim süreçlerini sorunsuz geçirmeniz sağlanır.

Resmi Gazete Tarihi: 06 Mayıs 2017

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Kurum Binaları

Madde 9

(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

İlaç kutularına görme engelliler için kabartma yazı eklenecek!

İlaç kutularına görme engelliler için kabartma yazı

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliğine göre, tüm ilaç kutularında ilaçların isimleri, görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılacak.

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KABARTMA YAZI ZORUNLULUĞU GELDİ

Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yönetmelikle aşılar gibi sağlık mesleği mensupları tarafından uygulanması amaçlanan ürünler hariç tüm ilaçların dış ambalajlarında, ilaçların isminin görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılması zorunluluğu getirildi. Görme engelliler için kullanma talimatı, duyarak algılanabilecek bir formatta sunulabilecek.

İlacın terkibindeki tüm maddeler için, hayvansal kaynak kullanıldığı durumlarda, ilacın kullanma talimatında bu kaynak açıkça belirtilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün de önerisiyle, Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerdeki uygulamaya benzer şekilde araç sürme veya makine kullanma becerisini azaltabilecek ya da engelleyebilecek ürünlerde bu durum ilaç kutusunun üzerinde bir sembol (uyarı üçgeni) ile mutlaka belirtilecek.

KULLANICI HATALARI ÖNLENEBİLECEK

Ölçekle kullanılan ilaçlarda ölçü kabı hacminin ölçekten farklı olması durumunda kullanıcı hatasına bağlı olarak hastanın eksik ya da fazla doz alma olasılığını ortadan kaldıracak bir düzenleme de yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ilacın iç ve dış ambalajında ölçü kabı hacminin ölçekten farklı olması durumunda ölçek hacmi ve ölçü kabı hacmi ayrı ayrı belirtilerek kullanıcı hataları önlenecek.

Yönetmelikle büyük hacimli parenteraller (ağız yoluyla değil damar yolu, kas içi ve cilt altı gibi yollarla alınan ilaçlar), radyofarmasötikler (radyoaktif madde içeren ilaçlar), kişiye özel üretilmiş ilaçlar, tanıtım numuneleri ve özel tıbbi amaçlı gıdalar da İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamına alındı. Karekodda “gün/ay/yıl” şeklinde ifade edilen ilacın son kullanma tarihi, ambalaj bilgilerinde “ay/yıl” şeklinde ifade edildiğinde karışıklığa yol açabildiğinden, bu tarihlerin birbiri ile uyumlu olarak belirtilmesine yönelik düzenleme de yönetmelikte yer aldı.

Kaynak: Haber Türk – AA

Rame ve Hoggi İş Birliği!

Hoggi firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Rame , ihtiyaç duyan tüm hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere “Hareket Özgürlüğü” sunuyor.

 

Dünyanın en önemli engelli çözümleri markalarının Türkiye bayiliğini üstlenen firma, Alman Hoggi firmasının da ülkemizdeki ana distribütörü olarak hizmet veriyor. Bedensel engelli bireylere destek olmak ve onların hayatlarına pozitif katkılarda bulunmak için kurulan RAME, 36 yıllık bir geçmişin üzerinde yükseliyor. İzmir’de kurulan ancak kısa sürede Türkiye’nin talep gören markalarından biri olan firma; manuel-akülü-pediatrik-spor sandalyeleri, araç ve bina tipi rampaları, çeşitli merdiven çözümleri, taşıma liftleri ve asansörleri, plaj ve havuz çözümleri, özel imalat ürünleri ve profesyonel teknik servis hizmetleriyle sektörde hemen öne çıkıyor. Dünyanın en önemli engelli çözümleri markalarının Türkiye bayiliğini üstlenen RAME, ünlü Alman markası Hoggi’nin de ülkemizdeki ana bayisi olarak hizmet veriyor. Markanın üst segment ürünleri olan Bingo ve Zip pediyatrik pusetleri, ihtiyaç sahipleri tarafından en çok tercih edilen ürünler olarak dikkat çekiyor. Fiyat kalite dengesi göz önüne alındığında rakiplerinden açık ara önde olan Hoggi Bingo ve Zip modelleri, Türkiye’de satışta olan en donanımlı ve hafif ürünler olarak dikkat çekiyor. HOGGI ve diğer yeni tip puset modellerinin engelli çocukların hayatında çok önemli faydaları bulunuyor. Hoggi Bingo ve Zip modelleri; sırtı yatabilen açılı bir şase ile çocuğun oturma bileşenleri arasındaki ilişkiyi koruyor. Yerçekimine göre yön değiştirmelerini sağlıyor. Yatırılma ile çocuğun kütle merkezi yere doğru kademeli olarak yönlendiriliyor. Bunun yanı sıra, gövdenin sırt eğimini artırıyor.

Çocukların, yerçekimine göre farklı pozisyonlarda oturmasını sağlayan HOGGI pusetler; algılama yönelimi, uyarılma, kardiyopulmoner durum, yutma, sindirim, dayanıklılık, iskelet hizalaması, yumuşak doku esnekliği, fonksiyonel erişim ve refleks aktivasyonu üzerinde olumlu etki yapıyor; beslenme, iletişim, hipotansiyon ve venöz dönüş yetmezliği ile yardımcı kafa ve gövde işlevsel duruşunu da sürdürmeye yardımcı oluyor. RAME pediatrik grup içinde yer alan yeni teknolojik özellikli pusetler, hastaların vücut ile kafa dengesinin oluşmasını ve o dengenin korunarak artmasını sağlıyor. RAME yetkilileri, ürünlerini verdikleri Türkiye’nin dört bir yanındaki engelli bireylerin aileleriyle görüşmeler ve anketler yapıyor; bu görüşmelere dair istatistikleri özenle topluyor ve değerlendiriyor. Kullanıcılar, anketlerin tamamında Hoggi ürünlerinden “memnun ve çok memnun” olduklarını söylüyor. Yine neredeyse tamamı en önemli tercih nedenlerinin “hafifliği”, “katlanma özelliği”, “tilt ve sırt yatış özelliği”, “şıklığı”, “doğru pozisyonlama imkanı”, “uzun ömürlü olması”, “oto koltuğu olması”, “skolyoz desteklerinin olması” gibi tercih nedenlerini öne çıkarıyor. Tüm kullanıcıların Hoggi kalitesiyle birlikte altını çizdikleri bir nokta var ki, bu bir Türk markası için çok değerli “RAME’nin hizmet kalitesi.” RAME yetkilileri, İzmir’den Türkiye’ye açılan, oradan da başta Amerika ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere dünyanın dört bir yanına ürün dağıtan bir firma olarak, aynı hizmet kalitesi ve meslek aşkıyla, ihtiyaç duyan tüm engelli bireylerin her an yanlarında olacaklarını vurguluyor.

Bir çocuk güler, tüm dünya aydınlanır. Manisa Belediyesi bu bayramda sevindirmeye devam ediyor!

Çocuklarımızın güldüğü hergün bayram!
Bir çocuk güler, tüm dünya aydınlanır. Manisa Belediyesi bu bayramda sevindirmeye devam ediyor!

Manisa Belediyesi Meclis Üyemizin teslim ettiği ürünler, Rame’nin katkısıyla çocuklarımıza ulaştı. Rame Anatomik Atölyede kişiye özel olarak titizlikle hazırlanan ürünler, kullanım konforu ile hem çocuklarımızı hem de ailelerini mutlu etti.

EMC Manuel Hasta Transfer Lifti Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Kimler Kullanabilir?

 

– Kullanıcının Kilosu

EMC Manuel Transfer Liftinin taşıma kapasitesi 120 kg’dır.
Daha fazla kilolu olan kişiler motorlu taşıma lifti kullanmalıdırlar.
Çünkü 120 kg üzerindeki kişilerin transferi refakatçısı tarafından itme kuvveti ile taşınması mümkün olamaz. Ürünün taşıma kapasitesi yeterli olsa bile (ki ürün çok ağır bir kiloda olacaktır) refakatçisinin zeminde hareket ettirmesi zor olduğu için bu durum sağlıklı bir transfer için uygun değildir.

120 kg’ın üzerindeki kişilerin motorlu hasta kaldırma liftlerini kullanmalarını olası kaza ve sakatlanma riskine karşılık önemle tavsiye ederiz. Ucuz ve taklit üretim yapan kişilerin her türlü ürünün pazarlamasına lütfen kanmayın. Çünkü transferi yapılan kişi kadar refakatçı sağlığı da önemlidir.

– Üst Beden Hâkimiyeti

EMC Manuel Transfer Liftinde, hasta kişinin üst ekstremite (üst beden) hâkimiyetinin tam ya da kısmi yerinde olması gereklidir. Üst beden hâkimiyeti hiç olmayan, aşırı yığılması olan kişilerde manuel lifti kullanmak tehlikeli ve sakıncalı olabilir.

Çünkü kişilerin baş ve üst gövdesini tam tutamaması refakatçisinin de ürünü doğru kullanamamasına neden olacağı için, üründen yeteri kadar verim alamayacaktır.
Bu nedenle yoğun bakım gerektiren kişilerin kullanımı dışında EMC manuel transfer lift, doğru bir ürün olacaktır.

– Banyo ve Tuvalet İhtiyacında Kullanım

Banyo ve tuvalet sorununun çözümü her engelli ve hasta kişiler için büyük önem taşır.
Nemli ve ıslak yerlerde ürün kullanılacak ise ürünün paslanmaya dayanaklı, sağlam bir materyalden üretilmiş olması gereklidir. EMC Manuel Transfer Lifti, %100 paslanmaz kromdan üretilmiştir. Kesinlikle krom kaplama değildir.

Bu malzeme ürün, kişinin banyo ve tuvalet gibi zorunlu alanlarda konforlu bir kullanım imkânı sağlar.
Demirden yapılan bir ürün pas-küf gibi çok kısa sürede şikayetlerin artmasına neden olacağı gibi, işlevsiz bir ürüne boşuna bir maliyet kaybını da ortaya çıkarır. Ayrıca demirden yapılan bir ürünün kendi ağırlığı da kaçınılmazdır. Bu durum refakatçiye ciddi transfer zorluğu yaratır.

– Paslanmaz Garantili Krom Şase

Tamamı 304 kalite paslanmazdan üretilen krom şase, kullanıcının **“kullanım yeri”** için önemli bir detaydır. Kromdan üretilen bir şase kesinlikle demirden üretilen bir materyale göre daha hafiftir. Bu da refakatçinin ürün üzerindeki hâkimiyetini çok kolaylaştırır. Çünkü demirden yapılmış ağır bir ürünü bulunduğu yerde hareket ettirmek çok zordur. Bir de üzerinde hasta kişinin ağırlığı düşünüldüğünde bu ürünün kolay kullanımı kesinlikle mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, demirden yapılan bir ürün pas-küf gibi çok kısa sürede şikayetlerin artmasına neden olacağı gibi, işlevsiz bir ürüne boşuna bir maliyet kaybını da ortaya çıkarır. Kullanım alanı nemli ve ıslak olan banyo ve tuvalet için ise, 304 kalite paslanmaz kalite kromdan başka bir malzeme düşünülmemelidir.

– Garanti ve Tıbbi Cihaz Satmaya Yetkili Bayi

Satılan ürünlerin Tüketici Hakları gereği Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanarak Garantisi verilmektedir. Satan mala, şahısların veya şirketin sözle garanti vermesi mümkün ve yasal değildir. Bu yüzden aldığınız ürünün Tüketici Hakları gereği yerli üreticisi tarafından gerekli evraklara sahip olmasını isteyiniz ve satın alınız.
Manuel Hasta/Engelli/Yaşlı Lifti; transfer zorluğu yaşayan ve zsağlık sorunu olan insanların kullandığı bir engelli liftidir.

Bu ürünlerin satış hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş **“Tıbbi Cihaz Satmaya Yetkili Bayi”** tarafından yapılmaktadır. Gerek engellinin gerek refakatçinin sağlığı için üretilen bu ürünün, yetkili satıcıdan alınması önemle rica olunur.

Ürün hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Nezdindeki Kurumların Engelli Erişimlerinde Rame Başarısı! Gururluyuz!

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Nezdindeki Kurumların Engelli Erişimlerinde Rame Başarısı Gururluyuz!

 

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarının binalarında zemin katının dışında birden fazla kat bulunması halinde kurum açma veya çalıştırma ruhsatları için artık “engelli taşıma ve iletim sistemlerini” bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunu takiben kamu binalarının (Sağlık Kuruluşlarının, Belediyelerin, Valiliklerin ve tüm kamu kurumları vs)engelli erişimini sağlanması artık bir kanun haline gelmesi ile şirketimiz çok büyük bir yol aldı.

Türkiye’nin 77 ilinde bu binaların erişimini büyük bir başarı ile tamamlayan Rame Engelli Erişim Ekibi, buralarda yaptığı projelerden, sunduğu erişim çözümlerinden ve mükemmel tasarımlı cihazları ile İlgili Bakanlıklardan ve kurumlardan tam not aldı. Şimdiye kadar hiçbir projesi geri çevrilmeyen ve büyük bir titizlikle çalışmaları devam eden şirketimizin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da Türkiye’de birçok şehre ulaşmasının başarı tebriklerini alıyoruz.

Bu Yolda Bize İnanan Herkese ve Ekibimize Çok Teşekkürler…

Ayrıntılı bilgi ve Referans Listemiz için;
Tel: 0(232) 421 72 63

Hakan Aysev Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, Engelli Erişimini Rame ile Tamamladı!

Ünlü Opera Sanatçısı Hakan Aysev, İzmirin Urla ilçesinde yeni açtığı Sanat Atölyesini Engellilerin erişime uygun hale getirdi.

 

Rame ekibi ile engelli erişimi tamamlanan sanat atölyesine, KSP markalı Engelli Merdiven İletim ve Taşıma Cihazı da verildi.

Ürünün eğitimi ile ekibimizin ilgisinden memnuniyet duyan Ayseve firmamızı tercihinden dolayı çok teşekkür ederiz.

19.11.2015 Özel Öğretim Kurumları Yönergesi Kapsamında Engelli Yönetmeliğine Göre Ürünlerimiz Bakanlık Onaylıdır

 

Merdiven Taşıma ve İletim Sistemi; engelli merdiven çıkma sistemi; engelli taşıma aparatı; engelli merdiven tırmanıcı; engelli merdiven asansörü; engelli merdiven rampası; engelli yönetmeliği merdiven erişim cihazı; engelli merdiven çıkma cihazı; ekonomik engelli merdiven çıkma aparatı gibi isimleri olan Özel Öğretim Kurumları Yönergesine göre alımı gerçekleşen bu cihazların; Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni açılan ve dönüşüm geçiren kurumların ruhsat süreçleri için TÜRKİYE’NİN SORUNSUZ ONAY ALAN ve ENÇOK SATILAN ENGELLİ MERDİVEN TAŞIMA VE İLETİM SİSTEMLERİDİR.

Ürünlerin “çok çeşitli modellerde” her kurumun merdiven yapısına göre farklı olması da tercih edilmesini güçlendirirken, ekonomik fiyatları ile bu süreçte alım yapacak kurumlara fayda sağlamaktayız.

Merdiven yapısını öğrenip doğru bilgilendirilen kurumlarımıza, ürünlerini hiç bekletmeden aynı gün anlaşmalı kargomuz ile orijinal kutusunda kullanıma hazır halde “ücretsiz” olarak göndermekteyiz.

Kurumlarımıza; anlaşmalı bankalarımıza nakit veya kredi kartı ile taksitli ödeme imkânı sunmaktayız.

Tüm kurumlarımıza Ruhsat süreci içerisinde ürünümüzden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde de “koşulsuz –şartsız iade taahhüdü” verilmektedir.

Önemli Bilgi;

Özel Öğretim Kurumları bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kurumun yeni açılış veya dönüşüm süreci içerisinde Engelli Yönetmeliği gereği 1 adet Engelli Merdiven Taşıma ve İletim Cihazı/Sistemi bulundurmak zorundadır. Bu ürün, yalnızca bir kurumun üzerinde(Faturasında Cihaz Seri Numarası yazılı olacak) demirbaşı olarak görünebilir. Çünkü bir cihaz, sadece tek bir kurum ile eşleşebilir. Bu durumda şube veya başka bir işletme olan her kurumun yeni bir cihaz alımı yapması zorunludur.

Ayrıntılı Bilgi ve Siparişleriniz için;

Türkiye Satış ve Teknik Servis Tek Yetkili Distribütör:

Yetkili Tıbbi Cihaz Satış Merkezi/Ra-Me Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon Ürünleri Ltd.Şti

Tel:0232 421 7263 / 0232 4219115

Gazze’de engelli gençten resim sergisi

 

Filistinli genç Delv, “Çizgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri için hayat anlamı taşıyor. Bu resimlerde umut buluyorum.” dedi.

Fotoğraf: AA / Ali Jadallah

GAZZE

Resim tutkunu Filistinli engelli genç Muhammed ed-Delv, Gazze Şeridi‘nde sergi açtı.

Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi’nde açılan “Hayallerim” isimli sergide, çoğunlukla çizgi film karakterlerini resmeden Delv’in 100 çalışması yer alıyor.

AA muhabirine konuşan kas erimesi (atrofi) hastası Delv, sergideki resimleri bir aylık çalışma neticesinde tamamladığını söyledi.

“Çizgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri için hayat anlamı taşıyor. Bu resimlerde umut buluyorum.” diyen Delv, sergiyle “engel, hayatın bittiği anlamına gelmiyor” mesajını vermek istediğini ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki Sosyal İşler Bakanlığı, 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukasının engelli vatandaşların yaşamını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Muhabir: Hacer Başer

Kaynak: Anadolu Ajansı

Engelli Erişiminde Asansör Çözümleri Nelerdir?

Platform Tip Merdiven Asansörleri

Koltuk Tipi Merdiven Asansörleri

Dikey Platform Asansörler

Firmamız, erişilebilirlik konusunda uzman kadrosu ile kamusal ve bireysel kullanımlar için her türlü erişim sorununa cevap veren, standart ve mevzuatlara uygun, yüksek kalitede profesyonel çözümler sunmaktadır.

Sizlere bu ürünleri biraz anlatalım. Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Platform Tip Engelli Merdiven Asansörleri

Ülkemizde “engelli asansörü, merdiven asansörü, koltuk asansörü, engelli lifti, platform asansörü, özürlü asansörü, özürlü platformu” gibi kavramlarla da ifade edilen engelli platformlarının satış ve montajını kendi bünyesinde yapmakta olan RA-ME, sektörde YAŞLI VE ENGELLİLERE TAM BAĞIMSIZ ERİŞİM SAĞLAMAKTADIR. Platform asansörleri; genellikle asansör yapılmayan, kuyusu veya kuyu dibi olmayan yerlerde, hastaneler, alt-üst geçitler, metro istasyonları ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık alanlarda kullanılır.

Platform asansörleri-engelli asansörleri bedensel engelli kişilerin tekerlekli sandalyesi ile birlikte kimseden hiçbir destek almadan kullanılabildiği için hem iç hem de dış mekanda rahatlıkla kullanılabilir.

Platform asansörleri düz-dönüşlü-sahanlıklı olmak üzere tüm merdiven tiplerinde uygulanabilir. Asansörün kendine ait olan merdiven boyunca döşenen ray üzerinde ilerleyerek çalışır. Kullanım dışında platform kapalı durduğu için, gereksiz yer işgalinde bulunmaz. Platformun üzerinde opsiyonel olarak sunulan katlanır oturak-sayesinde, sadece tekerlekli sandalye kullanıcıları için değil, yürüme güçlüğü çeken kişiler için de erişilebilirlik çözümü sunulur. Platformun üzerinde bulunan ileri-geri butonu ile manuel kullanım ile birlikte kumanda alternatifi imkanı da mevcuttur. Bu butonlar sayesinde hiçbir refakatçi desteği almasına gerek kalmaz.

Koltuk Tipi Engelli Merdiven Asansörleri

Merdiven tiplerine göre değişkenlik gösteren koltuk tipi modeller, farklı koltuk asansörleri uygulamaları ile Ra-Me tarafından çözüme kavuşmaktadır. Yaşlı, kilolu, engelli ve yürüme zorluğu çekenler için iç ve dış mekânlarda en çok tercih edilen ürün olan Koltuklu Merdiven Asansörleri en ekonomik erişim çözümleridir.

Dönüşlü ve düz merdivenler için farklı modelleri mevcut olan bu asansörler, diğer asansörlere oranla maliyet bakımından da uygundur. Ancak erişim koltuk üzerinde olmak zorunda olduğu için tekerlekli sandalye kullanıcılarından çok yürüme zorluğu çekenler için daha ideal bir üründür. Bu yüzden kamuya açık alanlarda tekerlekli sandalye transferi ile birlikte olacağından bu alanlara çok uyumlu ürünler değildir. Koltuk tip merdiven liftleri, özel kuruluşlarda ve konutlarda daha çok tercih edilebilir.

Şık ve estetik tasarıma sahip olan engelli ve yaşlı asansörleri, koltuğu sadece üzerindeki joystik ile kumanda eder. Ürünün Handicare markası ile Dünya’da ilk üçte yer alması ise tüm güvenlik ve kalitesini tesciller.

Dünya’da çift motor sistemine sahip tek ürün olan Handicare, muhteşem bir teknik ile çalıştığının en basit örneğidir.

Koltuk Asansörlerinin dış mekan için olanları 2 yıl, iç mekan için olanları da 5 yıl boyunca garanti ile sunulurken, bir günlük montaj imkanı ile hiçbir kırma dökme işlemi olmadan şık ve estetik bir tasarımdır.

Dikey Tipi Platform Engelli Asansörleri

Kuyu Dibi Gerektirmeyen Dikey Asansörler ile Hayatın Önünden Engeller Kalkıyor…

Dikey tip engelli asansörleri, sunduğu hareket özgürlüğüyle hayatın önündeki engelleri kaldırıyor. Kuyu işlemine gerek duymaksızın iç ve dış mekânlara kolayca uygulanıyor. Dikey platform, özellikle bina girişlerinde ya da bina içlerinde bulunan kısa merdiven yapılarının yan tarafında kullanılabilen ekonomik ve şık bir sistemdir.

En alt seviyeden 7.5 metre yüksekliğe kadar seyir mesafesine ulaşabilen dikey platformlarla erişim sorunu ortadan kalkıyor.

İç ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilen dikey platformun elektrostatik boyalı ve paslanmaz seçenekleri vardır.

Kullanıcının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet tertibatı düşünülmüştür.

Kullanıcılara tam bağımsızlık kazandırırken, kamusal alanlar için özellikle tercih sebebidir.

Gerekli alan mevcut ise, merdiven kenarındaki boş alana yerleştirilerek veya basamaklar kırılarak merdiven içine ya da katlar arasındaki merdiven boşluğuna monte edilir.

Ra-me Sağlıklı Yaşam Ltd. Şti- Yaşlı ve Engelliler için Merdiven ve Ev Tipi Asansörler

Tel: 0232 421 72 63 /0232 421 91 15

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik ile ilgili yazı için tıklayınız.

Pera Müzesi’nden engellilere ücretsiz sergi turu

 

Dünya Engelliler Günü kapsamında Pera Eğitim, Pera Engelsiz programları kapsamında işitme ve zihinsel engelli ziyaretçilere ücretsiz sergi turu ve eğitim programları sunuluyor.

İSTANBUL

Pera Müzesi, engelli ziyaretçilere ücretsiz sergi turu ve eğitim programları sunuyor.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Pera Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli ziyaretçilere yönelik programlarını geliştirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Pera Eğitim, Pera Engelsiz programları kapsamında işitme ve zihinsel engelli ziyaretçilere ücretsiz sergi turu ve eğitim programları sunuluyor.

Pera Engelsiz ile zihinsel engellilere yönelik atölyelerin ve kaynaştırma programının yanında Türkiye’de “ilk” kez bir özel müze, işitme engelli ziyaretçileri kapsayan turlara programında düzenli olarak yer veriyor.

Pera Eğitim’in, Dem Derneği’nin sosyal girişimi demgoodcoffee iş birliğiyle işitme engelli ziyaretçilere yönelik gerçekleştirdiği “İşaret Diliyle Rehberli Tur”, yıl boyunca her ayın son cuma gününde düzenleniyor. Tur kapsamında işitme engelli ziyaretçiler, Pera Müzesi Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerini işitme engelli rehber eşliğinde gezme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan derlenen ve 18. ve 19. yüzyılın elçi ve ressamlarına odaklanan “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”, Kütahya seramikleri üzerinden kahvenin macerasına odaklanan “Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri” ile 4 bin yıllık ticaret ve bilim tarihine ışık tutan “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyon sergilerini, interaktif çalışma eşliğinde deneyimliyor.

Zihinsel engellilere yönelik program ise ilkokul, ortaokul ve lise yaş gruplarındaki özel eğitim alan katılımcıları kapsıyor. Kaynaştırma programı kapsamında zihinsel engelli öğrenciler diğer öğrencilerle bir araya geliyor. Kaynaştırma programıyla öğrencilerin birbirlerinin yaşamlarına dokunarak farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor.

Kilden Kayıklar Atölyesi’nde öğrenciler, sergi turunun ardından, Fransız sanatçı Felix Ziem’in “İstanbul, Boğaz’da Günbatımı” adlı eserden esinlenerek, Haliç’te süzülen yelkenli ya da kayıkları kil ile üç boyutlu şekilde tasarlıyor. Rengarenk İplerin Oyunu Atölyesi’nde katılımcılar, iplerden tuvaller oluşturuyor, ardından sergideki eserlerin küçük boyutlarda kopyalanmış örneklerini yerleştirerek atölyeyi tamamlıyor. Manzaramın İçindeki Ağaç Atölyesi’nde Felix Ziem’in “Toulon, Lafayette Caddesinde Pazar Yeri” adlı eserinden etkilenerek, sulu boyalarla hayallerindeki renkli ağaçları boyuyorlar.

Yıl boyunca salı ve çarşamba günleri 10.30-12.00 ile 12.30-14.00 saatlerinde gerçekleştirilen atölyeler, çeşitli malzemelerle, motor kabiliyetlerini kullanma, sorgulama ve kurgulama konusundaki becerilerini geliştirme imkanı sağlıyor.

Sergi turu ve eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye “www.peramuzesi.org.tr” adresinden ulaşılabilir.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer

Kaynak: Anadolu Ajansı

Engelsiz dansçılar 90. kez sahnede

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin “Rüyalar ve Maskeler” isimli dans gösterisi, 90. kez sahnelendi.

İSTANBUL

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) “Rüyalar ve Maskeler” isimli dans gösterisi, 90. kez sahnelendi.

Florya’da sahnelenen ve sanat danışmanlığını Tan Sağtürk’ün yaptığı gösteride, engellenerek yaşamaya zorunlu bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın, özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadele anlatıldı.

Gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan dans ekibinin içerisinde 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli ve 7 engelsiz dansçı yer aldı.

Görme engelli 2 ve 1 engelsiz sanatçıdan oluşan müzik ekibi eşliğinde sahnelenen gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Muhabir: İsmail Özdemir

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rio 2016 Paralimpik Oyunları sona erdi

Rio 2016 Paralimpik Oyunları sona erdi | Euronews

Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı 2016 Rio Paralimpik Oyunları dün akşamki kapanış töreniyle sona erdi.

Dünyanın 160’ı aşkın ülkesinden yüzlerce engelli sporcu, 23 dalda madalya için yarıştı. 11 gün süren organizasyonda Çin 107 altın, 81 gümüş ve 51 bronzla sıralamada birinciliği elde etti.

Toplamda 239 madalya toplayan Çin’i 147 madalya ile Birleşik Krallık ve 117 madalya ile Ukrayna izledi.

Türkiye ise 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz ile paralimpik oyunlarını 34. sırada tamamladı.

Bir sonraki Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 2020’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek.

Closing ceremony of Rio Paralympics

 

Kaynak: Euronews

İşitme Engelliler Milli Takımımız şampiyon oldu

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu.

ABD’de 7-15 Temmuz tarihlerinde yapılan İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda, final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup eden Türkiye, altın madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, “Avrupa şampiyonluğundan sonra şimdi de dünya şampiyonluğuna ulaştık. Çok mutluyuz. Futbolda da Avrupa ve dünya şampiyonluğumuz bulunuyor. Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Kihtir, alınan başarılarda, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Kaynak: Haber Türk

Twitter’dan görme engelliler için yeni uygulama

 

Sosyal medya sitesi Twitter, görme engelliler için yeni bir uygulama başlattı.

Artık isteyenler yükledikleri resimlere yazılı açıklama ekleyerek, kabartma ekran ve ekran okuyucu kullanan görme engellilerin de bu resimleri anlayabilmesini sağlayabilecek.

Kabartma ekran ve ekran okuyucusu kullanan görme engelliler, artık Twitter’daki resimlerde neler olduğunu anlayabilecek.

Sosyal medya sitesinin Salı günü yayımladığı açıklamaya göre, artık kullanıcılar yükledikleri resimlere yazılı açıklama ekleyerek, görme engellilerin de bu resimleri anlayabilmesini sağlayabilecek.

Fotoğrafların açıklama kısmı için 420 karakter sınırı konuldu. Ancak bu yeni özelliğin kullanılabilmesi için, Erişilebilirlik ayarlarına girerek “Resim açıklamalarını oluştur” seçeneğini işaretlemek gerekiyor.

 

Kaynak: Haber Türk

Görme engelli çocukların ailelerine online eğitim!

Görme engelli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını eğitmek için bilgi alabilecekleri online kaynak imkanı sağlanacak…

Görme engelli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını eğitmek için bilgi alabilecekleri kaynak azlığını fark eden Turkcell Akademi, tüm Türkiye’nin ücretsiz olarak yararlanabileceği online videolar hazırladı.

Görme engelli çocukların bilişsel, davranışsal, sosyal gelişimleri için özellikle anne-babalarının bilinçlendirilmesi gerekliliği ile yola çıkan Turkcell Akademi’nin oluşturduğu eğitim videoları Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Bu hizmetle ebeveynlere, çocuklarının hayatlarını daha iyi sürdürebilmeleri ve tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilmeleri için farklı yöntemler kullanmaları gerektiği ve bu yönetmelerin neler olduğu konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanıyor. Böylece anne-babalar çocuklarının ihtiyacı olan özel eğitim konusunda daha sağlıklı yönlendirmeler yapabileceğini ve onların sosyal hayatta daha aktif bireyler olmalarını sağlayabileceğini ifade ediyor.

Turkcell Akademi bünyesinde “Erken Eğitimin Önemi”, “Bilişsel Gelişim”, “Dil Gelişimi”, “Sosyal Duygusal Gelişim”, “Psikomotor Gelişim”, “Öz Bakım Becerileri”, “Günlük Yaşam Becerileri”, “Bağımsız Hareket Becerileri” başlıklarından oluşan 16 video yer alıyor.

Banu İşçi Sezen: “Engelli istihdamına ve eğitimine teknolojimiz ile destek veriyoruz”

Turkcell’in her zaman engellilerin yanında olduğunu ve bu konuda teknolojiyi sonuna kadar kullandığını vurgulayan Turkcell Akademi Grup Başkanı Banu İşçi Sezen, “Turkcell’in engellilerin istihdamına, eğitimine ve günlük hayatta engelleri ortadan kaldırmalarına yönelik çalışmalarını Turkcell Akademi altında yer alan “Engelsiz Eğitim” kategorimizle desteklemekten ve tüm Türkiye’de farkındalık yaratmaya devam etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Görme engelli bireylerin topluma kazandırılmasının çocukluk döneminde başladığının bilinciyle hareket ederken aileler ile birlikte kurumlara da önemli görevler düşüyor.

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, çocuklarının bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri konularda çocuklarını eğitebilmek teknolojinin gücüyle mümkün. Turkcell Akademi’ye eklenen 16 videodan oluşan bu değerli eğitimlerin çok önemli bir kaynak olduğu düşüncesindeyim. Görme engelli çocuğa sahip ebeveynler bu online eğitimlerle çocuklarının bilişsel, davranışsal, sosyal gelişimleri için neler yapmaları gerektiğini www.turkcellakademi.com üzerinden artık kolayca öğrenebilecekler.”

Anne-babalar eğitilecek, çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak

Özel eğitim uzmanı Canan Çam Yücel’in verdiği eğitimlerde ebeveynler; sayı, renk, şekil, doku gibi kavramları pratik bir şekilde öğretmenin yolları; dil ve konuşma becerilerinin gelişimi için yapılacak etkinlikler üzerine ipuçları; görme engelli çocukların toplumla bütünleşmesi için ailelerin yapması gerekenler gibi çok önemli ve temel bilgilere ulaşabilecekler. Ayrıca anne-babaların alacağı eğitimler arasında; görme engelli çocukların kendi temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yapılabilecek çalışmalar; giyinme, aksesuar kullanma gibi öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik pratik öneriler; bağımsız olarak yemek yeme ve sıvıları içme becerilerini geliştirmesi için faydalı çalışmalar da bulunuyor.

Yöntemlerin en iyi öğrenildiği dönem çocukluk

Görme engelli bireyler ihtiyaçlarını, engelli olmayan kişilerin kullandığı yöntemlerden farklı metotlar kullanarak karşılıyor. Görme engellilerin bir yere giderken sesleri, kokuları, zemin değişikliklerini çok iyi kullanmaları ya da nesneleri birbirinden ayırabilmek için çeşitli dokunsal ipuçları yakalamaları gerekiyor. Bu sebeple ebeveynlere yöntemlerin en hızlı öğrenildiği çocukluk döneminde çok önemli görevler düşüyor. Turkcell Akademi de ailelere bu dönemde ücretsiz online videoları ile verdiği eğitimle destek oluyor.

 

Kaynak: Habertürk

Görme Engelliler İçin Resim Sergisi!

Görme engellilerin “görebildiği” sergi

Dünyaca ünlü tabloların sergilendiği İspanya, Madrid’deki “Touching the Prado” sergisinin hedef kitlesi görme engelliler…

Madrid’deki “Touching the Prado” isimli sergi, engelleri kaldırmanın bir yolunun da sanattan geçtiğini kanıtlıyor. Museo del Prado‘da gerçekleşen serginin ana hedef kitlesi, görme engelli insanlardan oluşuyor.

Daha önce Paris’teki Louvre, New York’taki Metropolitan Museum of Art, ve Londra’daki National Gallery gibi dünyaca ünlü galeriler, görme engelliler için dokunma özellikli programlamalarıyla heykel gibi eserleri elleriyle inceleme fırsatı vermişti.

Estudios Durero adlı tasarım stüdyosunun yarattığı ve Prado Müzesi’nin sergilediği 3D baskı tekniğiyle tabloları çoğaltma girişimi ise görme engelliler için bir ilk.

Didú ismini verdikleri bir tekniği hayata geçiren serginin küratörleri; aralarında “Mona Lisa”, “Apollo in the Forge of Vulcan”, “The Nobleman with his Hand on his Chest” ve “The Parasol”un bulunduğu 6 ünlü eseri ziyaretçilerine sunuyor.

3D baskı teknolojisiyle ana hatları kabartma tekniğiyle yeniden şekillendirilen eserler, görme engelli bireylerin ünlü tabloları dokunarak algılamasını sağlıyor. Tablolardaki her detay, kullanılan kendine özgü teknik sayesinde ziyaretçilere çok özel bir deneyim sunuyor.

Ruben isimli bir katılımcının tecrübelerini aktardığı tanıtım videosu, 28 Haziran’a kadar devam edecek Touching the Prado sergisinin amacında ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Türk

01.10.2014 SUT Tebliğinde Önemli Değişiklik!

Kurum Ödemesi hakkında Müjde!
Yeni Tebliğe Göre; Engellilerin kullanmakta olduğu Aktif Tekerlekli Sandalye,Özellikli Pediatrik Sandalye ve Banyo Sandalyesi artık kurum ödemesi kapsamına alındı.

 

Standart Akülü Tekerlekli Sandalyelerin de ödeme tutarında artış yapıldı.

Detaylı Bilgi İçin; sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/tebligler